Emakryl do drewna kolor Biały op. 3,0L,

Nowy produkt

Emalia akrylowa wodna do drewna i metalu 

Więcej szczegółów

100 Przedmioty

100,00 zł brutto

Więcej informacji

EMAKRYL

Ekologiczna wodna  emalia akrylowa  nawierzchniowa do drewna i metalu i podłoży mineralnych

Barwa zgodna z wzorcami barw P.P.H.U. Nolack lub skalą barw RAL (po uzgodnieniu z Odbiorcą )

Opis Dyspersja akrylowa wodorozcieńczalna, o słabym charakterystycznym zapachu, z dodatkiem pigmentów barwnych , wypełniaczy mineralnych i innych środków uszlachetniających.

___________________________________________________

Zastosowanie jako emalia nawierzchniowa na wyroby z metalu uprzednio zagruntowane farbą antykorozyjna Kompleksor 2000 lub inna przeciwkorozyjną właściwą dla metalu podłoża.

Do wymalowań wyrobów z drewna. Nadaje się do malowania wszystkich gatunków drewna

liściastego i iglastego.

Ze względu na niepalność i nietoksyczność nie jest uciążliwa przy stosowaniu w zamkniętych pomieszczeniach.

________________________________________________

Właściwości powłoki: emalia wytwarza jednorodną, zwartą, błyszczącą powłokę o bardzo dobrej gładkości, rozlewności i sile krycia, odporną na działanie warunków atmosferycznych oraz powszechnie stosowane środki myjące nie zawierające ścierniwa.

Charakterystyka emalii :

spoiwo: monomeryczne, drobnocząsteczkowe dyspersje akrylowe

rozcieńczalnik: woda

pigmenty mineralne i organiczne

sucha masa: 48 - 55% ( zależnie od barwy emalii )

gęstość w 20o C: 1,20 - 1,25 kg / l

naniesienie: 120 - 150 g na 1m2 malowanej powierzchni

sposób nanoszenia: natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem, w polewarkach.

przygotowanie powierzchni metalu emalię nawierzchniową EMAKRYL należy nakładać na powierzchnie uprzednio zagruntowane farbą podkładową przeciwkorozyjną właściwą dla rodzaju podłoża.

przygotowanie powierzchni drewna jego powierzchnia powinna być czysta, odżywiczona, oszlifowana. Ewentualne plamy tłuszczów usunięte rozpuszczalnikami organicznymi.

szlifowanie Szlifować bez nadmiernego docisku papierem ściernym o numeracji 280 - 320.

mycie narzędzi: czystą wodą bezpośrednio po użyciu narzędzia. Nie dopuścić do zaschnięcia lakieru na oprzyrządowaniu. 

Magazynowanie w pomieszczeniach ogrzewanych, w temperaturze +5o - 30o C, w miejscach nienasłonecznionych.

_________________________________________________________

Toksyczność: w warunkach normalnego stosowania nie stwarza żadnych zagrożeń toksykologicznych.

_________________________________________________________

BHP i p-poż.: malowanie natryskiem wykonywać w kabinach lakierniczych ze sprawnie działającą wentylacją.

Nie stwarza żadnego zagrożenia pożarowego.

Uwagi końcowe: powyższe dane dotyczą wyrobu w wykonaniu standardowym. Istnieje możliwość modyfikacji właściwości reologicznych emalii wg uzgodnień z Użytkownikiem.

Producent

P.P.H.U. NOLACK sp. z o.o. ul. Modlińkska 33 05-110 Jabłonna nolack@nolack.pl tel 609 622437